Sledi nam na…

Varstvo Podatkov

Varstvo vaših osebih podatkov je za nas zelo pomembna tema. Zato vas želimo v tej izjavi obvestiti, v kakšen namen bodo uporabljeni pridobljeni podatki vašega obiska. V primeru, da bodo kljub temu ostala še odprta vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, se seveda lahko obrnete na našega pooblaščenca oz. pooblaščenko za varstvo podatkov.

Nenehni tehnološki razvoj, spremembe v naših storitvah ali pravni položaj ter drugi razlogi lahko zahtevajo prilagoditev naše politike zasebnosti. Zaradi prej naštetih razlogov, si  pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo to politiko zasebnosti in vas vljudno naprošamo, da se redno informirate o trenutnem stanju.

Splošne informacije o varstvu podatkov

Osnovne informacije

Pojem osebnih podatkov je opredeljen v Zveznem zakonu o varstvu podatkov. To so podatki o osebnih ali objektivnih razmerjih določenih ali določljivih fizičnih oseb. To vključuje na primer, vaše ime, vaš naslov, telefonsko številko ali datum rojstva.

V kolikor ni v nadaljevanju drugače navedeno, se osebni podatki ne zbirajo, obdelujejo ali uporabljajo pri obisku naših spletnih strani. Pri obisku naše spletne strani, se prenašajo nekatere informacije, kot na primer IP naslov,  vrsta in različica uporabljenega spletnega brskalnika, uporabljeni operacijski sistem, spletna stran, s katero s katero ste dostopali do naše spletne strani ter čas vašega obiska.

Pridobljenih informacij ne moremo uporabiti za identifikacijo posameznega uporabnika. Podatke analiziramo le statistično in jih uporabljamo izključno za izboljšanje aktaktivnosti, vsebine ter funkcionalnosti naših spletnih strani.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Podatke uporabljamo na naslednjih pravnih podlagah:

Če se obdelava osebnih podatkov izvaja za izpolnitev pogodb, sklenjenih z nami, člen 6, odstavek 1, lit. b Splošne uredbe o varstvu podatkov ( v nadaljevanju: GDPR). To velja tudi za postopke obdelave, potrebne za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

V kolikor pridobimo privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za obdelavo osebnih podatkov, se sklicujemo na člen 6, odstavek 1, lit. GDPR.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pravnih obveznosti, ki veljajo za naše podjetje, velja člen 6 (1) lit. c GDPR.

V primeru, da življenjsko pomembni interesi posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali druge fizične osebe zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, glej člen 6 (1). d GDPR.

Če je obdelava potrebna za zaščito upravičljivih interesov našega podjetja ali tretje osebe in v primeru, da interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad prvo omenjenimi interesi, je člen 1, odstavek 1, lit. f GDPR kot pravna podlaga za obdelavo.

Izbris podatkov in čas shranjevanja podatkov

Do izbrisa od nas pridobljenih podatkov pride takoj, ko odpade namen shranjevanja podatkov.
Do shranjevanja pride, če to predvidevajo zakoni, uredbe Evropske unije ali drugi predpisi.

Prav tako pride do izbrisa podatkov, ko poteče rok za shranjevanje, ki ga predpisujejo omenjeni standardi, razen če je nadaljnje shranjevanje podatkov potrebno za sklenitev ali izpolnjevanje pogodbe ali v primeru zaščite naših upravičljivih interesov (npr. upoštevanje pravic).

Prenos podatkov

Prenos vaših podatkov tretjim osebam nečloma ne bo potekel, razen če smo zakonsko zavezani k tem ali če je prenos podatkov potreben za izvedbo pogodbenega razmerja ali ste se predhodno izrecno strinjali o prenosu vaših podatkov. Zunanji izvajalci in partnerska podjetja, kot so ponudniki spletnega plačila ali podjetja pooblaščena za dostavo, bodo prejela vaše podatke samo, če je to potrebno za obdelavo vašega naročila. V slednjem primeru je količina prenesenih podatkov omejena na zahtevani minimum. V kolikor naši ponudniki storitev pridejo v stik z vašimi osebnimi podatki, zagotavljamo, da bodo ravnali enako, torej v skladu z določbami zakona o varstvu podatkov. Prosim, upoštevajte tudi aktualno politiko varstva osebnih podatkov podnudnika. Posamezen ponudnik storitve je odgovoren za vsebino storitev tretjih oseb, pri čem preverjamo, v okviru zmožnosti, da so storitev v skladu z zakonskimi zahtevami.

Varovanje podatkov

Izvedli smo obsežne tehnične in operativno zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali dostopom nepooblaščenih oseb. Naši varnostni postopki se redno pregledujejo in prilagajajo tehnološkemu napredku.

Pravice oseb, ki jih to določilo zadeva

1. Pravica do informacij

Vsaka oseba, katere se zadeva obdelava osebnih podatkov, lahko zahteva, da odgovorna oseba zagotovi informacije o tem, ali se njegovi/njeni podatki obdelujejo ali ne.
V primeru, da je prišlo do obedalve podatkov, lahko oseba, katere podatki so bili obdelani, od odgovorne osebe zahteva informacije o naslednjih podatkih:

  • namene obdelave;
  • kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
  • prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili zadevni osebni podatki razkriti ali še bodo razkriti;
  • načrtovano trajanje shranjevanja vaših osebnih podatkov ali, če te informacije niso na voljo, kriteriji za določanje trajanja shranjevanja;
  • pravica do popravljanja ali izbrisa osebnih podatkov, pravica do omejitve obdelave s strani odgovornega ali pravica do ugovora takšne obdelavo;
  • obstoj pravice do pritožbe nadzornemu organu;
  • vse razpoložljive informacije o viru podatkov, v primeru, da osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
  • obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem v skladu s členom 22 (1) in (4) GDPR in - vsaj v teh primerih - smiselne informacijah o vpleteni logiki, kakor tudi obsegu in predvidenem vplivu takšne obdelave na posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
  • posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima tudi pravico zahtevati informacije o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, prenašajo na tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V zvezi s tem lahko zahtevate ustrezna jamstva v skladu s členom 46 GDPR v povezavi s prenosom;
  • pri obdelavi podatkov za znanstvene, zgodovinske ali statistične namene:

o Ta pravica do dostopa je lahko omejena le v kolikor je verjetno, da bo onemogočila ali resno vplivala na uresničevanje raziskovalnih ali statističnih namenov in je omejitev potrebna za izvajanje raziskovalnih ali statističnih namenov.

 

2. Pravica do popravka

Posamezniki, na katere se podatki nanašajo, so upravičeni do popravka in / ali dopolnitev podatkov, če so obdelani osebni podatki, ki se nanašajo nanje, nepravilni ali nepopolni. Odgovorna oseba mora popravek nemudoma popraviti.

Za obdelavo podatkov za znanstvene, zgodovinske ali statistične namene:

Pravica do popravka je lahko omejena, kolikor je verjetno, da bo onemogočila ali resno vplivala na uresničevanje raziskovalnih ali statističnih namenov, omejitev pa je potrebna za izvajanje raziskovalnih ali statističnih namenov.

 

3. Pravica do omejitve obdelave
Pod naslednjimi pogoji lahko posamezniki, na katere se podatki nanašajo, zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov:

• če je točnost zadevnih osebnih podatkov izpodbijana za čas, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov;
• če je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zavrne izbris osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov;
• če odgovorna oseba ne potrebuje več osebnih podatkov za namen obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se podatki nanašajo, potrebuje za trditev, opravljanje ali za zagovor pravne zahtevke;
• če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR in se še ni gotovo, ali upravičljivi razlogi odgovorne osebe prevladujejo nad razlogi, na katere se osebni podatki nanašajo.

Če je bila obdelava zadevnih osebnih podatkov omejena, se ti podatki lahko hranijo le s soglasjem posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za namene trditve, uveljavljanja ali zagovarjanja pravnih zahtevkov ali zaščite pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnih javnih interesov Evropske unije ali druge države članice.
V kolikor je obedalava omejena po enenem od zgoraj naštetih pogojov, bo zadevana oseba informirana s strani odgovorne osebe, preden bo ta omejitev sproščena.

Za obdelavo podatkov za znanstvene, zgodovinske ali statistične namene:
Pravica posameznika na čigar se podatki nanašajo, da omeji obdelavo, je lahko lahko omejena do mere, do katere je verjetno, da bo to onemogočilo ali resno vplivalo na urisničitev raziskovalnih ali statističnih namenov in je omejitev potrebna za izpolnitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

4. Pravica do izbrisa

a) dolžnost do izbrisa podatkov

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko od odgovorne osebe zahteva, da takoj izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanj. Odgovorna oseba je dolžna, da takoj izbriše te podatke, v kolikor je prisoten eden od naslednjih razlogov:

• če zadevni osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani oz. obdelani na kak drug način;
• če je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, preklical privolitev v obdelavo v skladu s  členom 6, odstavek 1, lit. a ali členom 9, odstavek 2, lit., ki temelji na GDPR in ni druge pravne podlage za obdelavo;
• če je prizadeta oseba po členu 21 (1) GDPR vložila preklic za obdelavo in ni drugih opravičljivih razlogov za obdelavo ali če oseba, na katero se podatki nanašajo, v skladu s členom 21, odstavek 2 GDPR vloži ugovor proti obdelavi
• če so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
• če je izbris zadevnih osebnih podatkov potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom evropske unije ali zakonodajo držav članic, kateri je odgovorna oseba podvržena,
• če so bili zadevni osebni podatki zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe, ki so na voljo v skladu s členom 8 (1) GDPR.

b) prenos informacij tretjim osebam

Če je odgovorna oseba javno objavila zadevane osebne podatke in je v skladu s členom 17 (1) GDPR obvezana k izbrisu le teh, se sprejmejo ustrezni ukrepi, ob upoštevanju razpoložljivih tehničnih sredstev in stroškov implantiranja, da se obvesti osebe, ki so odgovorne za obdelavo podatkov in se od njih zahteva izbris vseh povezav, kopij ali replik z osebnimi podatki zadevane osebe.

c) izjeme

Pravica do izbrisa ne obstaja, če je obdelava potrebna 

• za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in informacij;

• za izpolnitev zakonske obveznosti, ki jo zahteva zakonodaja Evropske unije ali  zakonodaja  držav članic, katerim je odgovorna oseba podvržena , ali za izvedbo naloge javnega interesa ali pri izvajanju javne oblasti, prenesene na odgovorno osebo:

• zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu s členom 9 (2) lit. h in i ter členom 9 (3) GDPR;

• za arhivske namene javnega interesa, za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu s členom 89 (1) GDPR, v kolikor pravica iz pododstavka (a) obdelavo onemogoči ali resno vpliva na doseganje ciljev te obdelave;

• za uveljavitev, izvajanje ali branjenje zakonitih pravic.

5. Pravica do informiranja

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavil pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave odgovorni osebi, je ta dolžna obvestiit vse prejemnike, katerim so bili osebni podatki razkriti o vseh popravkih ali izbrisih podatkov ali o omejitvi obdelave podatkoc, razen če se ti izkaže za nemogoče ali je to povezano z nesorazmernim vložkom. Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima pravico biti informirana o teh prejemnikih.

6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Posamezniki, ki se jih podatki zadevajo, imajo pravico do prejetja zadevajočih osebnih podatkov, ki so bili dani na razpolago odgovorni osebi, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki. Poleg tega imajo posamezniki, na katere se podatki nanašajo, pravico prenesti te podatke na drugo osebo, brez oviranja s strani odgovorne osebe, kateri so bili osebni podatki dani na razpolago, v primeru da

• obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6, odstavek 1, lit. GDPR ali členom 9, odstavek 2, lit. GDPR ali temelji na pogodbi v skladu z členom 6, odstavek 1, lit. b GDPR in

• se obdelava opravi z uporabo avtomatiziranih postopkov.

Pri uveljavljanju te pravice imajo osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, tudi pravico izposlovati, da odgovorna oseba zadevajoče osebne podatke neposredno posreduje drugemu odgovornemu, v kolikor je to tehnično izvedljivo. Svoboda in pravice drugih oseb pri tem ne smejo biti prizadete.
Pravica do prenosljivosti podatkov ne velja za obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti.

7. Pravica do preklica

Osebe, ki se jih to zadeva, imajo pravico, kadar koli iz razlogov, ki izhajajo iz njihovih posebnih situacij,  vložijo ugovor do obdelave osebnih podatkov, ki se zgodi na podlagi prvega odstavka 6. e ali f GDPR; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.
Odgovorna oseba ne bo več obdelovala zadevajočih osebnih podatkov, razen če lahko dokaže, da obstajajo utemeljeni legitimni razlogi za obdelavo, ki prevagajo interese posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, njihove pravice in svoboščine, ali pa je namen obdelave trditev, uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov.

Če se zadevni osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega oglaševanja, imajo posamezniki, na katere se podatki nanašajo, pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, za namene takega oglaševanja; to velja tudi za profiliranje, v  kolikor je povezano s takšnim direktnim oglaševanjem.
Če posamezniki, na katere se nanašajo podatki, ugovarjajo obdelavi podatkov v namene  neposrednega oglaševanja, njihovi osebni podatki ne bodo več obdelovani v te namene. Osebe, ki se jih to zadeva, imajo možnost do izvajanja pravice ugovora v kontekstu uporabe storitev informacijske družbe - ne glede na direktivo 2002/58 / ES - z avtomatiziranimi postopki, pri čemer bodo uporabljene tehnične specifikacije.

Za obdelavo podatkov v znanstvene, zgodovinske ali statistične namene:
prizadete osebe imajo tudi pravico, iz razlogov, ki izvirajo iz njihovih posebnih situacij, do ugovora obedelave osebnih podatkov v znanstvene, zgodovinske ali statistične namene v skladu z členom 89, odstavek 1 GDPR.
Pravica do ugovora je lahko omejena do te mere, da omejitev ne bo onemogočala ali resno ovirala raziskovalnih in statističnih namenov in je omejitev potrebna za izvajanje raziskovalnih ali statističnih namenov. 

8. Pravica do preklica soglasja o varstvu osebnih podatkov

Prizadete osebe imajo pravico kadar koli preklicati svoje soglasje o varstvu podatkov. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila opravljena na podlagi privolitev do preklica.

9. Avtomatizirana odločitev v posameznem primeru, vključno s profiliranjem

Osebe, ki se jih to zadeva, imajo pravico, da nisi podvržene samo odločitvi, sprejeti na podlagi avtomatizirane obdelave – vključno s profiliranjem – ki ima pravni učinek ali podobno vpliva na njih. To ne velja, če je odločitev

• potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom, na katerega se podatki nanašajo, in odgovornim
• dovoljuje zakonodaja Evropske unije ali države članice, kateri je podvržena odgovorna oseba in če taka zakonodaja vsebuje ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznikov, na katere se podatki nanašajo, in njihovih zakonitih interesov, ali
• z izrecnim soglasjem

vendar te odločitve ne smejo temeljiti na posebnih kategorijah osebnih podatkov v skladu s členom 9 (1) GDPR, razen če ne velja člen 9 (2). a ali g GDPR in so bili sprejeti ustrezni ukrepi za zaščito pravic in svobode ter vaših zakonitih interesov.
V primerih, navedenih v odstavku 1 in 3, odgovorni sprejme ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter upravičljivih interesov posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, čemu pripada vsaj pravica do izposlovanja poseganje osebe s strani odgovorne osebe, do obrazložitve lastnega stališča in do ugovora odločitve.

10. Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe nadzornemu organu, zlasti v državi članici njihovega prebivališča, delovnega mesta ali domu domnevne kršitve, če menijo, da obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, krši GDPR.
Nadzorni organ, ki mu je bila predložena pritožba, pritožnika obvesti o statusu in rezultatih pritožbe, vključno s pravnim sredstvom v skladu s členom 78 GDPR.

Zunanji pooblaščenec za varstvo podatkov
Naš zunanji sodelavec za varstvo podatkov vam je z veseljem na voljo za vaše poizvedbe:
Osebno / zaupno
Matthias Lindner
Intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg
Telefon: +49 40 790235-148
E-naslov: MLindner@intersoft-consulting.de

Informacije glede ponudb na naši domači strani

 

Kontakt

Kontaktirate nas lahko preko naše info številke, preko e-maila oder preko kontaktnega obrazca. Na ta način posredovani osebni podatki bodo seveda uporabljeni izključno za namen, zaradi katerega ste nas kontaktirali.  

V kolikor bomo pri kontaktnem obrazcu zahtevli vnose, ki za vzpostavitev stika niso potrebni, bodo ti označeni kot neoobvezni. Ti podatki so namenjeni konkretizaciji vaše zahteve in izboljšanju obravnave vaše zahteve. Izjava o teh informacijah je izključno prostovoljna in možna le z vašim soglasjem. Kar se tiče teh informacij o komunikacijskih kanalih (na primer e-poštni naslov, telefonska številka), se strinjate, da se bomo lahko obrnili na vas preko tega komunikacijskega kanala, z namenom, da bi odgovorili na vašo zahtevo.

Seveda lahko to soglasje kadar koli prekličete za prihodno uporabo. Za to se obrnite na naš e-poštni naslov kontakt@danone.de

Informacije o uporabi piškotkov in orodijh za analizo

Piškotki

Da bi izboljšali našo spletno stran in da bi jo bi lahko čim bolj optimalno uporabljali, kot tudi za oglaševalske namene, uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so shranijo na vašem računalniku, ko obiščete našo spletno stran in vam omogočajo ponovno dodelitev vašega brskalnika. Podatki o piškotkih shranjujejo podatke, kot so na primer nastavitev jezika, trajanje obiska ali vnosi na naši spletni strani. S tem se izognete ponovnemu vnosu vseh zahtevanih podatkov vsakič, ko ga uporabljate. Poleg tega vam piškotki omogočajo, da prepoznamo vaše želje in uskladimo našo spletno stran z vašimi interesi.

Večina brskalnikov sprejema piškotke samodejno. Če želite preprečiti shranjevanje piškotkov, lahko v nastavitvah brskalnika izberete možnost »ne sprejemaj piškotkov«. Kako to deluje v posamičnem primeu, lahko razberete iz navodila proizvajalca brskalnika. Piškotke, ki so že shranjene v računalniku, lahko kadar koli izbrišete. Vendar pa opozarjamo, da je naša spletna ponudba brez piškotkov eventulno le omejeno uporabna.

Piškotki prvega ponudnika
To vrsto piškotkov nastavi spletno mesto, ki ga uporabnik obišče. Samo ta spletna stran lahko prebere podatke iz piškotkov.

Piškotki tretjega ponudnika
Piškotke tretjih oseb določijo organizacije, ki niso operaterji spletnega mesta, ki jih obiskovalec obišče. Te piškotke uporabljajo na primer tržna podjetja.

MyFonts Counter
Na tej spletni strani bo naložena skriptna koda MyFonts Counter podjetja MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, ZDA (v nadaljevanju: MyFonts). Če ste v vašem brskalniku aktivirali JavaScript in niste namestili blokatorja skripta Java, lahko vaš brskalnik prenese osebne podatke v MyFonts. Da bi preprečili izvajanje skriptne kode Java iz celote MyFonts, lahko namestite blokator Java Script (na primer, www.noscript.net). Dodatne informacije o varstvu podatkov pri MyFonts najdete pod naslednjo povezavo: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions

TagCommander
Naša ponudba uporablja storitev TagCommander podjetja Fjord Technologies S.A.S., 3/5 rue Saint-Georges, 75009 Pariz, Francija ("TagCommander"). Storitev Tag Management  nam pomaga zaščititi vašo zasebnost in izpolnjevati zakonske zahteve s prijavo soglasij in protislovij pri obdelavi podatkov. V ta namen storitev uporablja piškotke in Pixel-Tags ter dodeli ID-je uporabnikov. Shrani soglasje ali nesoglasje, naslov IP, terminal in brskalnik uporabnika ter časovni žig.
Več informacij najdete v pravilniku o zasebnosti podjetja TagCommander: https://www.commandersact.com/en/protection/

Uporabljamo naslednjo storitev podjetja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA):

Facebook Connect (Facebook povezovanje)
Ponujamo vam možnost, da se prijavite za našo storitev s Facebook Connect. Dodatna registracija torej ni mogoča. Če se želite registrirati, boste preusmerjeni na Facebook stran, kjer se lahko prijavite z vašimi uporabnišimi podatki. S tem bo povezan vaš Facebook profil in naša storitev. S povezavo samodejno prejemamo informacije od podjetja Facebook Inc. Uporabili bomo samo podatke, kot so vaše ime, elektronski naslov, datum rojstva ... (seznam potrebnih podatkov). Ti podatki so nujno potrebni, da vas lahko identificiramo.

Če želite več informacij o nastavitvah Facebook Connect in zasebnosti, si oglejte pravilnik o zasebnosti in pogojih uporabe podjetja Facebook Inc.

Uporabljamo naslednjo storitev podjetja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA:

Facebook Impressions (Facebook vtisi)
Na naši spletni strani bo naložena Java skripna koda podjetja Facebook Inc. (»Facebook Impressions«). Če imate v brskalniku omogočen Java skript in niste namestili blokatorja Java skript, bo vaš brskalnik posredoval vaše osebne podatke na Facebook Impressions. Več informacij o tem najdete v pravilniku zasebnosti za Facebook Impresions: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Če želite preprečiti izvedbo Java skript kode od Facbook Impressions, lahko namestite blokator skripta Java, npr. NoScript.

Uporabljamo sledečo tehnologijo podjetja Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, "Google"):

Google Analytics und Conversion Tracking (Google analiziranje in sledenje konverzije)

Ta spletna stran uporablja Google Analytics. V imenu operaterja te spletne strani bo Google ocenil vašo uporabo spletnega mesta za zbiranje poročil o dejavnostih spletnega mesta in nadaljno uporabo spletnega mesta ter z uporabo interneta povezane storitve operaterja spletnega mesta. 

Od glasovanja pooblaščencev v Hamburgu za varstvo podatkov in svobodo informacij podjetja Google na podlagi sklepa Düsseldorfskega kroga za varstvo podatkov, ki izpolnjuje zahteve glede varstva podatkov o oblikovanju analitskih metod za merjenje občinstva pri spletnih ponudbah je uporaba Google Analytics v skladu z varstvom osebnih podatkov in ne predstavlja vzrokov za pritožbe, možna pod določenimi pogoji. Teh pogojev oz. zahtev se seveda držimo. Predvsem pa opozarjajo, da je ta spletna stran Google Analytics razširjena za kodo "gat._anonymizeIp ()," za zagotavljanje anonimnega zbiranje IP naslovov (tako imenovano maskiranje IP-jev.). Vaš IP naslov bo Google vnaprej okrajšal v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. IP naslovi, poslani v okviru Google Anytics ne bodo združeni z ostalimi Google podatki. Če želite več informacij o pogojih uporabe in zasebnosti, obiščite  https://www.google.com/analytics/terms/en.html ali https://www.google.com/intl/en/policies/

Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«, besedilne datoteke, ki bodo shranjene na vašem računalniku. Podatki, ki jih piškotki pridobijo o vaši uporabi te spletne strani, se načeloma prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustreznimi nastavitvami programske opreme vašega brskalnika.; vendar upoštevajte, da če to storite, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v popolnem obsegu. Poleg tega lahko Google preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek, in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP) in obdelavo teh podatkov s strani Google s prenosom in namestitvijo dodatka Browser-Add-on za brskalnik. Če kliknete na to, bo nastavljen Opt-Out-piškotek za onemogočanje, ki bo preprečil prihodnje zbiranje podatkov na tem spletnem mestu: onemogočite Google Analytics.

Poleg tega uporabljamo Google sledenje konverzijam v povezavi s storitvijo Google Analytics. To nam omogoča, da zajamemo vedenje obiskovalcev naših spletnih strani. Na primer, vidimo, koliko PDF-jev je bilo prenesenih na naši spletni strani ali kako pogosto je bil izpolnjen kontaktni obrazec. Vemo tudi, koliko klikov na oglase iz zunanjih virov (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing) nas je pripeljalo na naše spletno mesto.

Uporabljamo naslednjo tehnologijo podjetja Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, "Google"):

Google DoubleClick (Google dvojni klik)

Uporabljamo storitev DoubleClick, ki jo zagotavlja Google Inc. DoubleClick uporablja piškotke za prikazovanje oglasov, ki temeljijo na osnovi uporabnosti za uporabnika. Piškotki prepoznajo, kateri oglas je bil že prikazan v vašem brskalniku in ali ste dostopali do spletnega mesta preko prikazanega oglasa. Piškotki pri tem ne zbirajo nobenih osebnih podatkov in jih ne morejo povezati s tekšnimi informacijami.
Če ne želite prejemati oglaševanja na podlagi uporabnosti za uporabnika, lahko onemogočite prikazovanje oglasov z Googlovimi nastavitvami oglasov.
Več o tem, kako Google uporablja piškotke lahko preberete v Googlovem pravilniku zasebnosti. 

Privacy center